Particulieren en eindgebruikers verwijzen wij naar de installateur / wederverkoper voor support en installatie.

Voordat u een ticket aanmaakt, dient u het volgende bij de hand te hebben: bedrijfsgegevens, een foto van het typeplaatje van de unit en/met serienummer.

Voor het aanvragen van RMA dient u de originele factuur, een foto van het typeplaatje en serienummer toe te voegen en vermeld duidelijk de reden.

Voor het bestellen van onderdelen, dient u een foto van typeplaatje en de serienummer mee te sturen.